AYYYA力推香味教學——參展首屆ECA Expo課外活動教材及用品博覽2022

香港原創品牌AYYYA以行動證明香氣的重要性,參展首屆ECA Expo課外活動教材及用品博覽2022,於不同範疇及環境發揮香氣的獨有功用!

其實早於2020年3 月《當代生物學》(Current Biology)期刊經已提及過一項有關氣味與記憶之間的聯繫研究,發現原來氣味可以幫助我哋整合記憶,建立短期記憶,有利學習!

研究團隊首先畀32個參與者聞玫瑰香味,之後要求佢哋記住屏幕左側或右側單詞嘅位置;其後研究人員就喺參與者作息時,再畀佢地聞到玫瑰香味(只畀一邊鼻孔聞到),結果顯示受到氣味影響嘅一邊大腦,其單詞記憶會比另一邊的單詞記憶好。

所以,切勿輕視香氣的功用,氣味確實可以喚醒記憶!ECA EXPO 2022仲有兩日就開始,記得留意AYYYA IG啦!

展覽日期:25/8 -28/8
時間:12:00-21:00 (28日 至 20:00)
地點:香港會議展覽廳,Hall 5FG
展位:E10